De Wegwijzer
×
De Wegwijzer
Stap 5

Interventies uitvoeren

Waarom

Om de kans van slagen van de interventies te vergroten, bepaal je zorgvuldig de manier waarop je de interventies uitzet in jouw organisatie. Vervolgens voer je dit ook uit, zodat het doelgedrag geadopteerd wordt.

Road-horizontaal (1)

Met wie?

Hieronder zie je de functies die je in deze stap in het kernteam nodig hebt in oranje. De functies die optioneel zijn, zijn grijs gekleurd. Ook zie je welke rol zij hebben volgens VERI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Raadplegen, Informeren).

  • Kernteam
  • Optioneel
Verantwoordelijk

Projectleider

Leidinggevende

Eindverantwoordelijk

Bestuurder

Raadplegen

Security-officer

Zorgmedewerkers uit de dagelijkse praktijk

Functionaris gegevensbescherming

Applicatiebeheerder

Extern adviseur (optioneel)

Communicatieadviseur

Opleidingsadviseur