Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg

Maar wat houdt Aan de slag met informatieveilig gedrag eigenlijk precies in?

Bekijk de video

Je ziet dagelijks dat medewerkers niet veilig met informatie omgaan.

Ze laten bijvoorbeeld een collega hun wachtwoord gebruiken of delen patiëntgegevens via WhatsApp. Je komt in actie, met behulp van bijvoorbeeld posters of e-learnings leg je uit hoe het wél moet. Toch blijven medewerkers onveilig met informatie omgaan. Je bent ten einde raad.

Verhoog de informatieveiligheid

Focus op gedrag

Je richt je op concreet gedrag dat je wilt zien in een specifieke situatie en onderzoekt hoe je dit kunt stimuleren of obstakels kunt wegnemen. 

Met een gestructureerde aanpak werken we toe naar informatieveilig gedrag. De Wegwijzer is gebaseerd op werken met effectieve gedragsverandering.

Samen aan de slag

Je werkt in een multidisciplinair team samen met je collega’s uit de praktijk. Zo kom je tot de juiste interventies. 

In het kernteam heb je mensen nodig die de organisatie goed kennen en voldoende zeggenschap hebben. Het kernteam komt regelmatig bij elkaar om alle stappen gezamenlijk te doorlopen.

Meetbaar effectief

Je meet het effect van je acties. Zo weet je hoe deze bijdragen aan de informatieveiligheid en laat je de impact zien van je inspanningen. 

Duurzame gedragsverandering is maatwerk. Ook interventies die op het eerste oog sterk lijken aan te sluiten bij de behoeftes van je doelgroep hoeven niet altijd effectief te zijn. Daarom is het belangrijk om op een systematische manier de effecten van je interventie(s) in kaart te brengen.

Bekijk hier de ervaringen van anderen