https://www.informatieveiliggedragzorg.nl/wp-content/uploads/2022/03/Web_MKX03513-min.png

Aan de slag met informatieveilig gedrag in de zorg

Leg de focus op gedrag en kom tot maatwerkoplossingen voor jouw zorgorganisatie. De Wegwijzer is een helder en praktisch stappenplan dat je daarbij helpt.

https://www.informatieveiliggedragzorg.nl/wp-content/uploads/2022/03/Web_MKX03180-min.png

Ben je al bezig met informatieveilig gedrag?

Weet je al welk concreet gedrag je zou willen zien?

Bij informatieveiligheid speelt gedrag een belangrijke rol. Bewustzijn en kennis vergroten door bijvoorbeeld een campagne of e-learning is goed. Maar weten dat iets op een andere manier moet, betekent niet automatisch dat je dat ook gaat doen. Hoe dat precies zit lees je in het waarom van de Wegwijzer.

Weet je al hoe je dit gedrag kunt bereiken?

Heb je al een probleem gekozen dat je wilt aanpakken?

Om te weten welke acties je moet doen om het gewenste gedrag te stimuleren, is het belangrijk om te checken welke factoren het gedrag beïnvloeden. Meer hierover lees je in Stap 3 Gedragsfactoren onderzoeken. Vervolgens kun je op basis daarvan bepalen wat je kunt doen om dat te veranderen. Hoe je dat doet, lees je in stap 4 Interventies kiezen.

Weet je al hoe je het effect van je acties gaat meten?

Supergoed! Je zit op de goede weg! Misschien ben je op zoek naar verdiepende informatie. Kijk daarvoor bij de veelgestelde vragen en onze activiteiten. 

Om zeker te weten dat je actie effectief is, moet je gaan meten. Daarmee voorkom je dat je tijd en energie steekt in iets dat niet werkt. Meer over het voorbereiden van een meting lees je in voorbereiden meting.

Heel goed. De volgende stap is bepalen welk concreet gedrag je zou willen zien (het doelgedrag). Dit doelgedrag is cruciaal om een traject behapbaar te maken voor je collega’s en de kans op succes te vergroten. Lees hoe je het doelgedrag bepaalt in Stap 2. 

Ga als eerste aan de slag met het formuleren van het belangrijkste informatieveiligheidsprobleem van je organisatie, waarbij gedrag van medewerkers een rol speelt. Dit is naast het samenstellen van een projectteam een belangrijk onderdeel van je voorbereiding. Meer hierover lees je in Stap 1 Voorbereiden.

IVP_vrouw 01
Herken je dit?
“Alle 1.000 medewerkers zijn op een e-learning over informatieveiligheid geweest en nog delen ze privacygevoelige data van cliënten via WhatsApp.”
IVP_man-02
Komt dit bekend voor?
“We hebben posters opgehangen over veilig omgaan met je wachtwoorden. Helaas zie ik nog steeds geeltjes met wachtwoorden op de desktops hangen.”
IVP_vrouw 03
Wat doen jouw collega’s?
“Waarom kijken zoveel collega’s ongeautoriseerd in patiëntendossiers? Ze weten toch dat dit niet mag?”
Pauze Afspelen

De Wegwijzer

Hieronder zie je uit welke stappen de Wegwijzer bestaat. Je kunt alle stappen hier eerst kort bekijken of direct dieper op de stap ingaan door de betreffende pagina te bezoeken. Wil je eerst meer weten over waarom we in de Wegwijzer de focus op gedrag leggen? Lees dan het waarom.

Meer over het waarom
Start
 • 1
  Voorbereiden

  In deze stap kies je een probleem, vorm je een team en schrijf je samen een plan van aanpak. Zorg voor voldoende draagvlak en urgentie in jouw organisatie voor jullie keuze.

  Ga naar stap 1
 • 2
  Doelgedrag bepalen

  In deze stap doe je een nadere analyse van het probleem, formuleer je het gedrag dat je wilt zien en bepaal je de doelgroep. Dit is de basis voor een effectieve interventie.

  Ga naar stap 2
 • Voorbereiden van de meting

  In deze stap bepaal je op welke manier je de effecten van je interventies gaat meten, zodat je weet of deze effectief zijn. Zorg dat je systematisch werkt en tijdig begint.

  Meer info
 • 3
  Gedragsfactoren onderzoeken

  In deze stap ga je het doelgedrag toetsen in de praktijk en onderzoeken welke factoren het gedrag beïnvloeden of het gewenste gedrag in de weg staan. Zo kun je later de juiste interventies kiezen.

  Ga naar stap 3
 • 0-meting doelgedrag

  Deze stap is alleen van toepassing als je kiest voor een voor- en nameting. Dit heb je gekozen bij het voorbereiden van de meting. Als je kiest voor een meting met meerdere groepen sla je deze stap over.

  Meer info
 • 4
  Interventies kiezen

  In deze stap ga je kijken hoe je de verandering kunt bereiken. Dit doe je door te kijken naar de oorzaken van het gedrag en verschillende interventiefuncties te koppelen aan je gedragsanalyse. Op basis daarvan kies je de interventies.

  Ga naar stap 4
 • 5
  Interventies uitvoeren

  In deze stap bepaal je zorgvuldig de manier waarop je de interventie gaat implementeren. Dit vergroot de kans van slagen. Zorg daarbij dat de benodigde collega’s op de hoogte zijn. Daarna voer je de interventie uit.

  Ga naar stap 5
 • 1-meting of effectmeting doelgedrag

  Afhankelijk van het gekozen onderzoeksontwerp doe je in deze stap een nameting of een meting met 2 of meerdere groepen. Vervolgens gebruik je de resultaten om de effectiviteit van je interventies te zien.

  Meer info
 • 6
  Verankeren en rapporteren

  In deze stap ga je zorgen dat het doelgedrag blijvend aandacht krijgt, zodat het informatieveilige gedrag niet verwatert. Als je het resultaat voldoende hebt geborgd, kun je het project afronden.

  Ga naar stap 6

Waarom dit stappenplan?

ICTU029__Samen aan de slag
Samen aan de slag

Je werkt in een multidisciplinair team samen met je collega’s uit de praktijk. Zo kom je tot de juiste interventies.

Focus voor gedrag
Focus op gedrag

Je richt je op concreet gedrag dat je wilt zien in een specifieke situatie en onderzoekt hoe je dit kunt stimuleren of obstakels kunt wegnemen.

ICTU029__Meten is weten
Meetbaar effectief

Je meet het effect van je acties. Zo weet je hoe deze bijdragen aan de informatieveiligheid en laat je de impact zien van je inspanningen.

Geplande activiteiten

Om je te ondersteunen bij het doorlopen van de Wegwijzer, organiseren we verschillende activiteiten. Dit varieert van een wekelijks spreekuur tot een webinar of masterclass. Bekijk welke activiteiten binnenkort plaatsvinden en schrijf je tijdig in. Mocht je interesse hebben in een bijeenkomst op maat voor jouw organisatie, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Open spreekuur ictu_activities
Open spreekuur
Webinar ictu_activities
Webinar Januari 2023
Workshop ictu_activities
Workshop Februari 2023