Datalek gemeld? Leren is wat telt!

Zorgorganisatie zijn erg kwetsbaar voor datalekken. Onveilig gedrag zoals phishing e-mail openen, patiënt/cliëntgegevens toevoegen aan verkeerd dossier of sollicitatiebrieven weggooien bij het oud papier kan enorme impact hebben. Met de toolkit 'Melden datalek' maak je de kwaliteit van zorg beter.

Datalek melden in de organisatie

Als medewerkers van zorgorganisaties meteen in actie komen bij een datalek, blijft de schade beperkt. Ook leren we dan van datalekken en voorkomen we dat het nog een keer gebeurt. Zo werken we in de zorg continu aan informatieveiligheid. Patiënten en cliënten moeten er immers op kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn. Ook medewerkers willen dat organisaties zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan.

De toolkit ‘Melden datalek’ bevat praktische middelen en tips om direct te starten. De animatievideo en infographic leggen uit wat een datalek is. En maken medewerkers bewust van de gevaren en laten zien wat ze moeten doen bij een (mogelijk) datalek. Het voorbeeldproces Melden datalek laat zien wat je moet doen als je als IVP een melding van een (mogelijk) datalek ontvangt.

NIS2 maakt de bestuurder in de zorg aansprakelijk

Toolkit ‘Melden datalek’

In samenwerking met werkgroep Melden datalek

De toolkit is ontwikkeld door een werkgroep van 12 ervaringsdeskundigen (patiënt, beleidsadviseur, communicatieadviseur, functionaris gegevensbescherming, ISO, privacy officer en business & security consultant). Allen actief in en bekend met de zorg. Zij hebben hun ervaringen, kennis en expertise gebundeld. De werkwijze is gebaseerd op de werkgroep methodiek van de Vliegwielcoalitie.

 

De toolkit is een uitgave van het programma Informatieveilig gedrag in de zorg. Het programma Informatieveilig gedrag in de zorg wordt uitgevoerd door stichting ECP | Platform voor de Informatiesamenleving in opdracht van het ministerie van VWS.

 

Download losse bestanden van de Toolkit ‘Melden datalek’

Melden datalek toolkit pdf

Template vragen formulier

Animatievideo ‘Melden datalek’