Veilig communiceren; hoe bereik je dat?

Veilig communiceren

Het lukt nog lang niet altijd om veilig te communiceren. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals niet weten hoe, tijdsdruk of niet meewerkende techniek. Omdat veel zorginstellingen hiermee worstelen, ontwikkelde het programma Informatieveilig gedrag in de zorg een toolkit.

Toolkit Veilig communiceren

De toolkit helpt om veilig communiceren efficiënt in te richten én te borgen. Met als belangrijkste boodschap: veilig communiceren is zorgen voor elkaar.

De Implementatieroute + toelichting (clickable pdf) is ontwikkeld voor informatieveiligheidsprofessionals. Een duidelijke weergave van de stappen die je neemt als je ziet dat er niet of weinig veilig wordt gecommuniceerd. Bij de stappen vind je een korte uitleg en linkjes naar handige documenten en tips.

Op het moment dat je het actieplan gaat bepalen kan je gebruik maken van de Toolkit Veilig communiceren. Deze middelen zijn zorgvuldig samengesteld en helpen je om in actie te komen.

Met elkaar op zoek naar een werkbare oplossing

De toolkit is ontwikkeld door een werkgroep van 14 ervaringsdeskundigen (patiënt, projectleider, functionaris gegevensbescherming, CISO, DPO, privacy officer en kwaliteitsadviseur). Allen actief in en bekend met de zorg. Zij hebben hun ervaringen, kennis en expertise gebundeld. De werkwijze is gebaseerd op de werkgroep methodiek van de Vliegwielcoalitie.

“We nemen deel aan de werkgroep ‘veilig communiceren’ omdat we een zinvolle bijdrage willen leveren aan het bevorderen van informatieveilig gedrag in de zorgsector. Veel zorginstellingen stuiten op dezelfde uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. In plaats van steeds zelf op zoek te gaan naar een werkbare oplossing, doen we dat nu met elkaar. ​Dit bespaart niet alleen tijd, maar leidt ook tot waardevolle relaties.”​

Aldus deelnemers van de werkgroep Gerry van Tol (Coördinator Informatie Beveiliging) ​en Marja Bakker (Projectleider ICT)​.

Bereiken van gedragsverandering

De toolkit helpt organisaties om de juiste interventies te kiezen. Net als in de wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’ starten we met een analyse van de oorzaken van niet veilig communiceren. Om vervolgens tips te geven over hoe je slim de juiste acties in gang kan zetten. Zodat we de informatieveiligheid met zo min mogelijk inspanningen kunnen vergroten.

Wil je meer weten over het stappenplan ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’? Bekijk dan de Wegwijzer.