Over

Over het programma

Het programma Informatieveilig gedrag in de zorg wordt uitgevoerd door stichting ECP | Platform voor de Informatiesamenleving in opdracht van het ministerie van VWS. De brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN zijn bij het programma betrokken.

Ontstaan

Het programma bestaat sinds 2020 en werd de eerste twee jaar uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg, en het ministerie van VWS. In deze periode is een handig stappenplan voor zorgorganisaties ontwikkeld: de Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’. De Wegwijzer is een innovatieve, projectmatige aanpak waarmee je samen met een multidisciplinair team zelf aan de slag kunt gaan in je eigen organisatie. De basis is een wetenschappelijke methode, vertaald naar een bruikbare aanpak voor elke zorgorganisatie. De aanpak is uniek vanwege de focus op concreet en meetbaar veilig gedrag.

Doelstelling

Het programma richt zich nu vooral op het verspreiden, toelichten en ondersteunen van de gedragsaanpak. Het doel is dat veel meer zorgorganisaties effectieve interventies kiezen om gedragsverandering bij zorgprofessionals te bereiken op het gebied van informatieveiligheid. De in het programma ontwikkelde Wegwijzer ‘Aan de slag met informatieveilig gedrag’ biedt een handig stappenplan dat daarbij gebruikt kan worden. Onze team van experts hieronder helpen je graag verder!

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving

ECP is een stichting die een groot aantal programma’s uitvoert en coördineert gericht op een betere (kansrijkere, veiligere, inclusievere) informatiesamenleving. ECP coördineert o.a. het programma Digivaardig in de zorg dat al ruim 5 jaar actief is en een groot bereik heeft in de zorgsector. Daarnaast heeft ECP veel expertise in huis op het gebied van informatieveiligheid met programma’s als Veiliginternetten.nl en Alert Online.

Een initiatief van:

Ons team van experts
Lies van Gennip 1060 x 1200

Lies van Gennip

Projectleider

Ruim twintig jaar was ik directeur en bestuurder van kennis- en expertiseorganisaties in de zorg. Mijn motivatie in al die jaren was met innovatie de zorg beter maken, voor patiënten/cliënten en voor professionals. Het belang van informatieveilig gedrag in de zorg heb ik in de praktijk ervaren.

Marlie Oosterik 1060 x 1200

Marlie Oosterik

Adviseur gedragsverandering

Inzicht in de huidige manier van doen helpt om de juiste stappen te kunnen zetten en beweging te creëren. Vraagstukken bekijk ik vanuit het perspectief van gedragsverandering, organisatiecultuur en/of verandermanagement. Ook op het vlak van informatieveiligheid liggen prachtige uitdagingen.

Bettine Pluut

Bettine Pluut

Strategisch Adviseur Zorg

Door het samen ontwikkelen van handreikingen, leerbijeenkomsten en een lerend netwerk benutten we de ervaringskennis van professionals en inspireren we elkaar. Met als doel daadwerkelijk tot de acties te komen die nodig zijn om informatieveilig gedrag te bewerkstelligen.

Mariet de Waal

Mariët de Waal

Adviseur Implementatie en Zorginnovatie

Dit is het moment om onze aanpak en producten door te ontwikkelen. Praktisch, eenvoudig, bruikbaar om het realiseren van informatieveilig gedrag in de zorg te ondersteunen. Mijn kennis en ervaring met het implementeren van veranderingen en het werken in de zorg zet ik hierbij in.

Lourens Dijkstra

Lourens Dijkstra

CISO bij Lentis GGZ

Als CISO en medeauteur van de Wegwijzer werk ik dagelijks aan informatieveiligheid- en privacyvraagstukken. Mijn doel is andere (C)ISO’s, FG’s en Privacy Officers inspireren om de sprong te maken van bewustwording naar informatieveilig gedrag van de (zorg)medewerkers.

Christiaan Piek

Christiaan Piek

Adviseur Informatieveiligheid en Privacy

De gedragsmatige aanpak, als hulpmiddel om informatieveiliger samen te kunnen werken en te kunnen voldoen aan de NEN7510, duidelijker positioneren. Daarom neem ik o.a. deel aan de werkgroep herziening NEN7510 en wil ik een steentje bijdragen aan het veiliger maken van de Nederlandse gezondheidszorg

Manon van der Woude 1060 x 1200

Manon van der Woude

Communicatieadviseur

De communicatie-uitdaging is om de waardevolle methodiek van de Wegwijzer zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van de informatieveiligheidsprofessionals in de zorg. En hen verder te helpen met de aanpak van de complexe vraagstukken rond informatieveiligheid.

Klaar om zelf aan de slag te gaan?

Bekijk de Wegwijzer en ontdek of de aanpak bij jouw organisatie past. Uiteraard helpen wij je graag op weg, zo kun je o.a. deelnemen aan onze activiteiten (deelname is gratis).

Aan de slag met de Wegwijzer