De Wegwijzer
×
De Wegwijzer
Stap 5.1

Implementatiewijze bepalen

Wat

Je bepaalt hoe je de gekozen interventie(s) gaat implementeren.

Hoe

Wanneer je de meest kansrijke interventies op een rij hebt gezet, is het tijd om na te denken over de manier waarop je deze de organisatie in stuurt, de manier waarop je ze implementeert. De gedragsanalyse geeft waardevolle informatie die je ook bij dit onderdeel kunt gebruiken. Denk aan de volgende onderwerpen:

 • Inzicht in effectieve communicatiepaden
  Als organisaties hun medewerkers willen informeren, plaatsen ze vaak een bericht op intranet. Als we vervolgens navragen hoe vaak berichten op intranet gelezen worden, blijkt intranet vaak maar een klein deel van de organisatie te bereiken. Het is dus belangrijk om de effectieve communicatiepaden helder te krijgen. Dit kun je ook in de interviews uitvragen. Bij een zorgorganisatie hoorden we bijvoorbeeld dat alleen de informatie wordt gelezen die de teamleider stuurt. Dan weet je dus welk communicatiepad je moet gebruiken voor het uitzetten van je interventies. Dit verschilt per organisatie en wellicht zelfs per team.
 • ‘Tone of voice’ van de boodschap
  Denk na over hoe je je boodschap overbrengt. Is dit op een formele manier, meer informeel, of mag er zelfs een beetje humor in zitten? Wat spreekt jouw doelgroep aan? Zo vergroot je de kans dat ze de boodschap tot zich nemen.
 • Sluit aan op de intrinsieke motivatie van de doelgroep
  Spreek in je boodschap de intrinsieke motivatie van je doelgroep aan. Als dat lukt, is de kans groter dat je doelgroep gemotiveerd raakt om iets met jouw boodschap te doen. ‘We willen dat jullie deze cursus gaan doen, omdat het moet’ sluit vaak niet aan bij de intrinsieke motivatie van mensen in de zorg. ‘Door het doen van deze cursus ben je beter in staat om de juiste zorg te leveren aan je cliënt’ zal meer aansluiten. Mogelijk heb je in je gedragsanalyse de motivatie van je doelgroep uitgevraagd en heb je deze dus al scherp.
 • Denk na over wie de afzender van de boodschap is
  Een belangrijke vraag om te beantwoorden, is naar wie je doelgroep luistert. Dit is degene die de boodschap het beste kan brengen. Dit is ook verschillend per organisatie. In het ene geval is een bestuurder de aangewezen persoon om een boodschap over te brengen, maar dit kan ook een direct leidinggevende zijn of een collega.
 • Timing van het uitzetten van de interventies
  Denk goed na over het moment van uitvoeren van de interventies. Wanneer de doelgroep net op vakantie is of wanneer er al veel van ze wordt gevraagd door anderen in de organisatie kun je wellicht beter even wachten. Ook kun je nadenken over de combinatie van de interventies, doe je ze tegelijkertijd of na elkaar? Of kies je er één uit waarvan je het effect wilt meten?

Nu je hebt nagedacht over de wijze van implementeren, plaats je de gekozen interventies in een overzicht. Geef per interventie aan welke acties allemaal nodig zijn om de interventie op een goede manier uit te rollen. Stem de acties af op de antwoorden op de vragen over de implementatiewijze. Maak afspraken welke acties uitgevoerd gaan worden, wie deze acties (laten) uitvoeren (actiehouders) en wanneer. Let op: tijdens deze stap verschuift de inzet en verantwoordelijkheid
meer en meer van het projectteam naar de organisatie.

Voorbeeld

Onderstaande planning maakten we voor het uitvoeren van de interventies gericht op het laten melden van phishingmails. In verschillende sprints (afgebakende tijdsblokken) gaan actiehouders aan de slag met hun eigen acties. Deze planning biedt een overzicht van het totaal aan acties.Spreek binnen het kernteam af wanneer de interventie wordt gestart en op welk moment je deze gaat evalueren. Je weet op dit moment namelijk nog niet of je interventie effectief is. Door een evaluatiedatum af te spreken wordt het makkelijker voor de doelgroep om een verandering door te voeren. Door de doelgroep vooraf een rol te geven in de evaluatie kun je een deel van de weerstand bij de doelgroep voorkomen. Zie de stap 1-meting / effectmeting doelgedrag.

Tip
Vraag het je doelgroep

Vraag aan de mensen uit de doelgroep wat de beste kanalen zijn om de doelgroep te... bereiken. Nu je hebt nagedacht over de wijze van implementeren, plaats je de gekozen interventies in een overzicht. Geef per interventie aan welke acties allemaal nodig zijn om de interventie op een goede manier uit te rollen. Stem de acties af op de antwoorden op de vragen over de implementatiewijze. Maak afspraken welke acties uitgevoerd gaan worden, wie deze acties (laten) uitvoeren (actiehouders) en wanneer. Let op: tijdens deze stap verschuift de inzet en verantwoordelijkheid meer en meer van het projectteam naar de organisatie.

Tip
Neem tijd voor besluitvorming

Vraag voor het uitvoeren van de opgestelde interventies akkoord van je opdrachtgever. Zo kunnen de juiste... mensen tijd krijgen om de acties op te pakken en kunnen eventuele financiële middelen worden vrijgemaakt. Begin tijdig het gesprek hierover! De ervaring is dat de besluitvorming lang duurt als je de opdrachtgever niet eerder hebt meegenomen in de brainstorm over de interventies.

Tip
Zorg voor de juiste mensen in het team

De verschuiving van verantwoordelijkheid naar de organisatie kan impact hebben op de bemensing en samenstelling van... je kernteam. Zorg er altijd voor dat je de juiste medewerkers binnen het team ‘aan boord’ hebt.

Tip
Test je interventies

Probeer de interventies uit voordat je deze breder uitrolt in de organisatie.

Downloads

Voorbeeld planning

Resultaat stap 5.1

Het voorbereidende werk is klaar. Je hebt een planning voor het uitvoeren van de interventies en alle belanghebbenden zijn op de hoogte.