De Wegwijzer
×
De Wegwijzer
Stap 2

Doelgedrag bepalen

Waarom

Doelgedrag (het gewenste gedrag dat je bij medewerkers zou willen zien) formuleren, schept duidelijkheid en eenduidigheid over wat de organisatie precies van medewerkers verwacht. Door het doelgedrag nauwkeurig te bepalen, weet je welk gedrag je wilt zien en maak je de beoogde verandering meetbaar. Het geformuleerde doelgedrag is de basis voor een scherpe gedragsanalyse en het ontwikkelen van een effectieve interventie.

Road-horizontaal (1)

Met wie?

Hieronder zie je de functies die je in deze stap in het kernteam nodig hebt in oranje. De functies die optioneel zijn, zijn grijs gekleurd. Ook zie je welke rol zij hebben volgens VERI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Raadplegen, Informeren).

  • Kernteam
  • Optioneel
Verantwoordelijk

Projectleider

Leidinggevende

Eindverantwoordelijk

Bestuurder

Raadplegen

Security-officer

Zorgmedewerkers uit de dagelijkse praktijk

Functionaris gegevensbescherming

Applicatiebeheerder

Extern adviseur (optioneel)

Informeren

Communicatieadviseur

Opleidingsadviseur