De Wegwijzer
×
De Wegwijzer
Stap 2.1

Probleem nader analyseren

Wat

In deze stap werk je van groot naar klein. Je begint met het grotere probleem dat je in de stap Voorbereiden hebt gekozen en gaat dit samen met je projectteamleden nader bekijken. Wat zijn de verschillende aspecten van het probleem? Waar zitten gedragscomponenten die je kunt veranderen?

Hoe

Ga verder met een nadere en kernachtige omschrijving van het probleem, bij voorkeur in gedragstermen: WIE doet WAT? + een voorbeeld.
Met het kernteam en liefst ook de opdrachtgever geef je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe groot is het probleem?
  • Wie wordt er op dit probleem aangesproken (probleemeigenaar)?
  • Wie heeft er last van?
  • Wat gebeurt er als we niets doen aan dit probleem?
  • Is er een duidelijke gedragscomponent aanwezig?
  • Wat betekent het als we het probleem oplossen?
  • Hoe hoog staat het probleem op de agenda van de Raad van bestuur?

Voorbeeld

Een zorgorganisatie wil de dreiging van phishingmails verminderen. Ze komt uit op de volgende probleemstelling:

“De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie zijn niet gewaarborgd als wordt ingegaan op phishing. Medewerkers herkennen phishingmails niet voldoende en weten niet voldoende wat ze ermee moeten doen.”

In eerste instantie gaat het om alle medewerkers (zorgmedewerkers en staf) en vrijwilligers die toegang hebben tot informatiesystemen.

Ook in deze stap kun je erachter komen dat een gekozen probleem niet het juiste probleem is om aan te pakken met behulp van een gedragsverandering. Je gaat dan verder met de probleemanalyse van het eerstvolgende probleem op de lijst van problemen uit stap 1.1 om vast te stellen of dit beter past op dit moment voor de organisatie.

Resultaat stap 2.1

Je hebt het probleem kernachtig omschreven in gedragstermen en de urgentie ervan voor de organisatie is duidelijk.