De Wegwijzer
×
De Wegwijzer
Stap 2.2

Keuzelijst doelgedrag opstellen

Wat

Je maakt een lijst van al het gedrag dat het probleem zou kunnen oplossen. Dit is het gewenste gedrag dat je bij medewerkers zou willen zien, oftewel het zogeheten doelgedrag.

Hoe

  • Bepaal bij welke doelgroep het probleem vooral speelt.
  • Beschrijf het probleem in gedragstermen en zorg er altijd voor dat er een werkwoord in je omschrijving zit. Dus bijvoorbeeld: Medewerkers maken geen melding als ze een phishingmail hebben ontvangen.
  • Beschrijf ook waar (op welke locatie) het gedrag zich met name voordoet.
    Maak hierbij gebruik van het werkblad Context gedragingen. Hieronder staat een ingevuld voorbeeld van dit werkblad.

Vervolgens stel je een lijst op van al het gedrag dat de gewenste uitkomst tot stand zou kunnen brengen: de zogeheten doelgedragingen.

23_2
Tip
Beschrijf eerst het gedrag dat niet wenselijk is

Het lijkt misschien een makkelijke stap om te bedenken welk... gedrag je graag zou willen zien en bij wie. Uit de praktijk blijkt het echter veel makkelijker om eerst te beschrijven welk gedrag je niet wenselijk vindt. Van daaruit kun je dan doorgaan naar het gewenste gedrag.

Tip
Check of je het gewenste gedrag kunt vastleggen in één foto

Zou je één foto kunnen maken van een medewerker die... de actie (het doelgedrag) daadwerkelijk uitvoert? Nee? Dan moet het gewenste gedrag (doelgedrag) nog concreter worden gemaakt!

Downloads

Werkblad Context gedragingen

Resultaat stap 2.2

Je hebt met het kernteam het probleem vertaald naar gewenste gedragingen (doelgedragingen): het is duidelijk wat medewerkers wél moeten doen om het probleem op te lossen of te verkleinen.