De Wegwijzer
×
De Wegwijzer
Stap 6

Verankeren en rapporteren

Waarom

Met deze stap zorg je voor een blijvend resultaat. Een verandering is geen eenmalige actie. Wil je dat de verandering het nieuwe normaal wordt, dan moet hier structureel aandacht aan worden besteed. Daarvoor moet het worden verankerd in de organisatie.

Road-horizontaal (1)

Met wie?

Hieronder zie je de functies die je in deze stap in het kernteam nodig hebt in oranje. De functies die optioneel zijn, zijn grijs gekleurd. Ook zie je welke rol zij hebben volgens VERI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Raadplegen, Informeren).

  • Kernteam
  • Optioneel
Verantwoordelijk

Projectleider

Leidinggevende

Eindverantwoordelijk

Bestuurder

Raadplegen

Security-officer

Zorgmedewerkers uit de dagelijkse praktijk

Functionaris gegevensbescherming

Communicatieadviseur

Applicatiebeheerder

Extern adviseur (optioneel)

Informeren

Opleidingsadviseur