De Wegwijzer
×
De Wegwijzer
Meten

0-meting doelgedrag

Deze stap gaat over het uitvoeren van de 0-meting, oftewel de voormeting. De stap is daarom alleen van toepassing als je bij het Voorbereiden van de meting voor een onderzoeksontwerp met een voor- en een nameting hebt gekozen. Mocht je in plaats daarvan gekozen hebben voor een onderzoeksontwerp zonder voormeting waarbij je twee of meer groepen met elkaar vergelijkt dan kun je deze stap overslaan en direct doorgaan naar stap 4 Interventies kiezen.

Met wie?

Hieronder zie je de functies die je in deze stap in het kernteam nodig hebt in oranje. De functies die optioneel zijn, zijn grijs gekleurd. Ook zie je welke rol zij hebben volgens VERI (Verantwoordelijk, Eindverantwoordelijk, Raadplegen, Informeren).

  • Kernteam
  • Optioneel
Verantwoordelijk

Projectleider

Eindverantwoordelijk

Bestuurder

Raadplegen

Security-officer

Leidinggevende

Zorgmedewerkers uit de dagelijkse praktijk

Functionaris gegevensbescherming

Applicatiebeheerder

Extern adviseur (optioneel)

Informeren

Communicatieadviseur

Opleidingsadviseur

Wat

Tijdens de voorbereiding van je meting heb je bepaald hoe je het doelgedrag meetbaar kunt maken en hoe je daarbij op een systematische manier de effecten van je interventie(s) op het gedrag kunt aantonen. Nu ga je deze meting uitvoeren.

Hoe

Bij het uitvoeren van de 0-meting volg je zo strak mogelijk de planning die je bij het Voorbereiden van de meting hebt bepaald. Je meet het doelgedrag op de manier en bij de groep die je hebt vastgelegd. Je probeert zo weinig mogelijk van je oorspronkelijke planning af te wijken om de betrouwbaarheid van je meting te waarborgen. Neem mogelijke veranderingen van je meting mee in het plan dat je van tevoren hebt opgesteld en neem deze in ieder geval ook mee bij het afnemen van de vervolgmeting.

Tip
Zorg dat er niet te veel tijd zit tussen de voormeting en de interventie

Let goed op mogelijke veranderingen in de planning van je interventie. Het ontwikkelen van je... interventie kan soms meer tijd vragen dan je had ingepland. Mocht dit het geval zijn, dan is het belangrijk dat je ook de planning van je meting daarop aanpast. Zo voorkom je dat er te veel tijd zit tussen de voormeting en de interventie.

Tip
Communiceer over je meting

Zorg dat mensen op de hoogte zijn van de uitkomsten van metingen. Dit helpt om... het probleem duidelijk te maken. Communiceer de resultaten van de 0- en de 1-meting dus naar bestuur en management.

Resultaat 0-meting doelgedrag

Je hebt met de uitkomsten van de 0-meting een referentiepunt gecreëerd om na de inzet van de interventie(s) de effectiviteit te kunnen bepalen.