Zorg voor de juiste mensen in het team

Zorg voor de juiste mensen in het team

De verschuiving van verantwoordelijkheid naar de organisatie kan impact hebben op de bemensing en samenstelling van je kernteam. Zorg er altijd voor dat je de juiste medewerkers binnen het team ‘aan boord’ hebt.