Vraag het je doelgroep

Vraag het je doelgroep

Vraag aan de mensen uit de doelgroep wat de beste kanalen zijn om de doelgroep te bereiken.

Nu je hebt nagedacht over de wijze van implementeren, plaats je de gekozen interventies in een overzicht. Geef per interventie aan welke acties allemaal nodig zijn om de interventie op een goede manier uit te rollen. Stem de acties af op de antwoorden op de vragen over de implementatiewijze. Maak afspraken welke acties uitgevoerd gaan worden, wie deze acties (laten) uitvoeren (actiehouders) en wanneer.

Let op: tijdens deze stap verschuift de inzet en verantwoordelijkheid meer en meer van het projectteam naar de organisatie.