Sluit aan op bestaande structuren

Sluit aan op bestaande structuren

Sluit met de interventie en rapportage aan op de planning- en controlcyclus van de leidinggevenden.