Overweeg of je gamification wilt inzetten

Overweeg of je gamification wilt inzetten

Bij gamification gebruik je spelelementen (video) in een andere context om mensen specifiek gewenst gedrag te laten vertonen (Deterding, S. et al, 2011). Je brengt de spelervaring naar de praktijk, waardoor een interventie aantrekkelijker wordt voor je doelgroep.

Bij gamification staan vier aspecten om intrinsieke motivatie te stimuleren centraal (Ryan, R. et al, 2000). Dit zijn:

  • Verbondenheid met anderen; eigen ervaringen, inzet en prestaties kunnen worden vergeleken met de andere deelnemers binnen de doelgroep;
  • Autonomie; de mogelijkheid om persoonlijke keuzes te maken en de eigen regie te houden om zo eigenaarschap te stimuleren;
  • Meesterschap; de uiting van voortgang in de ontwikkeling van de deelnemer;
  • Zingeving; het besef of gevoel dat de deelnemer onderdeel is van iets groters en een rol daarin heeft.

In de praktijk zie je vaak dat spelers bijvoorbeeld beloond worden voor het uitvoeren van activiteiten, scores bijgehouden worden en het leuk is om mee te doen. Het is niet (alleen) omdat het moet. Sommige vormen van gamification zijn moeilijk zelf te realiseren (escaperooms, apps), maar sommige zijn eenvoudiger (kaartspel, wie is de mol). Houd altijd wel goed het doel van je interventie voor ogen!