Communiceer over je meting

Communiceer over je meting

Zorg dat mensen op de hoogte zijn van de uitkomsten van metingen. Dit helpt om het probleem duidelijk te maken. Communiceer de resultaten van de 0- en de 1-meting dus naar bestuur en management.