Betrek voortdurend leidinggevenden

Betrek voortdurend leidinggevenden

Betrek in elke stap ook leidinggevenden. Vraag ze naar hun bevindingen en hoe zij het beste geholpen kunnen worden om te sturen op het doelgedrag. Dit draagt bij aan het borgen van het doelgedrag.