Betrek in- of externe experts voor het doen van onderzoek

Betrek in- of externe experts voor het doen van onderzoek

Probeer bij deze stap experts uit je eigen organisatie te zoeken of deze taken zo nodig uit te besteden aan een externe partij omdat alle onderzoeksmethodes om een specifiek expertisegebied vragen.