Betrek de Raad van Bestuur

Betrek de Raad van Bestuur

Betrek en informeer vanaf het begin de Raad van Bestuur van je organisatie bij je project. Je hebt ze nodig om geld en andere middelen beschikbaar te stellen om acties uit te voeren.