Betrek collega’s uit het operationele proces

Betrek collega’s uit het operationele proces

Betrek je collega’s uit het operationele proces bij het formuleren van het probleem. Dit vergroot de kans dat je met het juiste probleem aan de slag gaat en je creëert bovendien draagvlak.