Als een probleem toch niet geschikt blijkt

Als een probleem niet geschikt blijkt

Uit de probleemanalyse in stap 2 kan blijken dat dit probleem toch niet geschikt is om op dit moment mee aan de slag te gaan. Omdat je in de probleeminventarisatie meerdere problemen hebt geformuleerd, kun je dan het eerstvolgende probleem oppakken.