This is my archive

Z-Cert publiceert Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2022

In het Cybersecurity Dreigingsbeeld 2022, dat Z-Cert op 8 maart publiceerde, blijkt dat internationaal het aantal cyberdreigingen toeneemt. In Nederland wordt dat ook verwacht en neemt nu al de impact toe, wat heeft geleid tot datalekken, financiële fraude en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van systemen en diensten. Bij 85%… Read More

Cybersecurity dreigingsbeeld zorg 2021

Stichting Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Samen met de bij hen aangesloten zorginstellingen, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Health-ISAC (Information Sharing and Analysis Center), brancheorganisaties, leveranciers en andere Computer Emergency Respons Teams (CERTs) vormen zij een professioneel netwerk. Met… Read More