This is my archive

Impact van Large Language Models op de informatieveiligheid in de zorg

Eind november hebben we met een enthousiaste groep professionals gesproken over de impact van Large Language Models (LLM’s) op de informatieveiligheid van de zorgorganisatie. Zo bleek de interesse in AI onder deze groep aanzienlijk te zijn gestegen afgelopen jaar! De open beschikbaarheid van bijvoorbeeld ChatGPT (bestaat nu een jaar) speelt… Read More