Z-Cert publiceert Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2022

In het Cybersecurity Dreigingsbeeld 2022, dat Z-Cert op 8 maart publiceerde, blijkt dat internationaal het aantal cyberdreigingen toeneemt. In Nederland wordt dat ook verwacht en neemt nu al de impact toe, wat heeft geleid tot datalekken, financiële fraude en het tijdelijk niet beschikbaar zijn van systemen en diensten.

Bij 85% van de incidenten is een gedragscomponent (mede) oorzaak. Het programma Informatieveilig gedrag in de zorg signaleert dat er langzaam meer aandacht komt voor deze risico’s in zorginstellingen, maar dat gedragsrisico’s lang niet altijd effectief worden gemanaged.

Download het rapport

Ransomware en financiële fraude vormen belangrijkste cyberdreiging voor de zorg

Cyberdreigingen hebben in 2022 in de zorgsector geleid tot incidenten waarbij data werd gelekt, financiële fraude werd gepleegd en systemen en diensten tijdelijk niet beschikbaar waren. Het is mogelijk om je tegen deze dreigingen te wapenen door op verschillende vlakken (people, process and technology) maatregelen te nemen. Dat staat in het jaarlijkse Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorg 2022

Over Z-Cert

Stichting Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Samen met de bij hen aangesloten zorginstellingen, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Health-ISAC (Information Sharing and Analysis Center), brancheorganisaties, leveranciers en andere Computer Emergency Respons Teams (CERTs) vormen zij een professioneel netwerk. Met elkaar pakken zij cyberuitdagingen aan, zoals ransomware, phishing, datalekken en hacken.