Knelpunten en oplossingen tijdens een project informatieveilig gedrag

Afbeeldingen artikel knelpunten

Twee jaar geleden zijn we gestart met het uitvoeren van pilots bij 4 zorgorganisaties met de Wegwijzer van Informatieveilig gedrag in de zorg. We wilden met de pilots ervoor zorgen dat je goed met de Wegwijzer (ons stappenplan om informatieveilig gedrag aan te pakken) aan de slag kan in de praktijk. We merkten dat er tijdens de pilots verschillende knelpunten naar voren kwamen, die jij misschien ook herkent in jouw organisatie als je aan de slag gaat met informatieveilig gedrag. Dit artikel behandelt drie mogelijke knelpunten: gebrek aan besluitvaardigheid, aanwezigheid van belemmerende patronen en uitblijven van reacties. Bij elk knelpunt geven we ook een paar mogelijke oplossingen.

Lees het artikel hier Geschreven door Marlie Oosterik, adviseur gedragsverandering.