This is my archive

Webinar: Aan de slag met informatieveilig gedrag

Door vanuit een ander perspectief naar bewustwordingsvraagstukken te kijken kan je ontdekken wat de medewerkers binnen jouw organisatie nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Naast technische beveiliging, is juist het gedrag van de medewerkers belangrijk. Daarom investeren organisaties vaak in bewustwordingsprogramma’s. Bewustwording alléén is echter niet voldoende om het… Read More

Webinar April 2024

Door vanuit een ander perspectief naar bewustwordingsvraagstukken te kijken kan je ontdekken wat de medewerkers binnen jouw organisatie nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Naast technische beveiliging, is juist het gedrag van de medewerkers belangrijk. Daarom investeren organisaties vaak in bewustwordingsprogramma’s. Bewustwording alléén is echter niet voldoende om het… Read More

Webinar Februari 2024

Door vanuit een ander perspectief naar bewustwordingsvraagstukken te kijken kan je ontdekken wat de medewerkers binnen jouw organisatie nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Naast technische beveiliging, is juist het gedrag van de medewerkers belangrijk. Daarom investeren organisaties vaak in bewustwordingsprogramma’s. Bewustwording alléén is echter niet voldoende om het… Read More

Webinar Januari 2024

Door vanuit een ander perspectief naar bewustwordingsvraagstukken te kijken kan je ontdekken wat de medewerkers binnen jouw organisatie nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Naast technische beveiliging, is juist het gedrag van de medewerkers belangrijk. Daarom investeren organisaties vaak in bewustwordingsprogramma’s. Bewustwording alléén is echter niet voldoende om het… Read More

Deel – en leerbijeenkomst November 2023

Thema eerste bijeenkomst: de impact van ChatGPT op jouw organisatie Het gebruik van Large Language Models (LLM’s) zoals ChatGPT is zeer actueel en ook nog erg onbekend. Er heerst vooralsnog een afwachtende houding met betrekking tot regels ondanks dat datawetenschappers waarschuwen voor onveilig gebruik. Voor alles een eerste keer: nieuwe… Read More

Webinar Veilig communiceren

Tijdens het webinar wordt meer verteld over de ontwikkeling van de Toolkit Veilig communiceren en hoe deze organisaties helpt om de juiste interventies te kiezen. Net als in de wegwijzer “aan de slag met informatieveilig gedrag” wordt gestart met een analyse van de oorzaken van niet veilig… Read More

Webinar November 2023

Door vanuit een ander perspectief naar bewustwordingsvraagstukken te kijken kan je ontdekken wat de medewerkers binnen jouw organisatie nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Naast technische beveiliging, is juist het gedrag van de medewerkers belangrijk. Daarom investeren organisaties vaak in bewustwordingsprogramma’s. Bewustwording alléén is echter niet voldoende om het… Read More

Webinar September 2023

Webinar Aan de slag met informatieveilig gedrag Door vanuit een ander perspectief naar bewustwordingsvraagstukken te kijken kan je ontdekken wat de medewerkers binnen jouw organisatie nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Naast technische beveiliging, is juist het gedrag van de medewerkers belangrijk. Daarom investeren organisaties vaak in bewustwordingsprogramma’s. Bewustwording… Read More

Webinar April 2023

Webinar Aan de slag met informatieveilig gedrag Door vanuit een ander perspectief naar bewustwordingsvraagstukken te kijken kan je ontdekken wat de medewerkers binnen jouw organisatie nodig hebben om hun gedrag te veranderen. Naast technische beveiliging, is juist het gedrag van de medewerkers belangrijk. Daarom investeren organisaties vaak in bewustwordingsprogramma’s. Bewustwording… Read More

Webinar NVZD Privacy en Informatieveiligheid

Een goede en veilige informatievoorziening is cruciaal voor goede zorg Het risico op cyberaanvallen en andere incidenten rondom privacy en informatieveiligheid groeit. Je hoort en leest het overal, maar ondertussen vragen ook de grote dossiers als huisvesting, corona, personeel en fusies de aandacht. Privacy en informatieveiligheid voelen misschien minder urgent,… Read More