Webinar

Webinar NVZD Privacy en Informatieveiligheid

Wat kan de bestuurder concreet doen om privacy en informatieveiligheid in de organisatie te verbeteren? En hoe activeert hij of zij de directeuren en managers hiervoor? Breng dit webinar onder de aandacht van jouw bestuurder. Aanmelden verloopt via de website van de NVZD.

Aanmelden webinar NVZD 25 januari 2023

Een goede en veilige informatievoorziening is cruciaal voor goede zorg

Het risico op cyberaanvallen en andere incidenten rondom privacy en informatieveiligheid groeit. Je hoort en leest het overal, maar ondertussen vragen ook de grote dossiers als huisvesting, corona, personeel en fusies de aandacht. Privacy en informatieveiligheid voelen misschien minder urgent, omdat alles goed lijkt te gaan. Maar wat als die nieuwe medewerker toch op een phishing mail klikt waardoor alle systemen geblokkeerd worden? Of dat hackers toegang krijgen tot medische apparatuur waardoor de veiligheid van de zorg in gevaar komt? Techniek regelen is één, maar ook gedrag van medewerkers is cruciaal gebleken.

Deelname aan het webinar is zowel voor NVZD leden als niet-leden, maar is wel uitsluitend voor bestuurders. Het webinar biedt bestuurders de gelegenheid in korte tijd actuele informatie over het onderwerp te krijgen. Breng het webinar onder de aandacht van jouw bestuurders.

Programma

 1. Waar wil je niet door verrast worden? (Toelichting op het Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg)
 2. Wat kan je als bestuurder doen?
 3. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de vragen:
 • Hoeveel budget moet ik reserveren voor informatieveiligheid?
 • Hoe integreer ik informatieveiligheid in de andere dossiers waar ik mee bezig ben?
 • Is certificering verplicht of nuttig en hoe kijkt de IGJ hiertegen aan?
 • Hoe werk ik het beste samen met mijn interne informatieveiligheidsdeskundige (zoals een CISO, FG, CIO, ect.) op dit gebied?
 • Wat moet ik zelf weten van dit onderwerp en hoe krijg ik die kennis?

Sprekers

 • Ernst Klunder, voorzitter Raad van Bestuur ‘s Heerenloo, deelt zijn ervaringen als bestuurder met Privacy en Informatieveiligheid.
 • Wim Hafkamp, directeur Z-CERT, geeft een toelichting op het Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg.
 • Lies van Gennip, projectleider programma Informatieveilig gedrag in de zorg (uitvoering door ECP in opdracht van het ministerie van VWS), vertelt over de aanpak Aan de slag met informatieveilig gedrag.

 

De Rijksoverheid heeft onlangs het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 gepubliceerd. Daarin staat ook een aantal acties om de digitale weerbaarheid van zorginstellingen te verhogen. Z-CERT en ECP zijn aangewezen als uitvoerende partijen om u hierbij te ondersteunen.

Informatie:
 • Datum: 25 januari 2023
 • Tijd: 15:30
 • Eindtijd: 17:00
 • Duur: 1,5 uur
 • Locatie: Online