Werkgroep met focus op ‘veilig communiceren’

Het is steeds belangrijker dat medewerkers van zorgorganisaties veilig omgaan met informatie en zich bewust zijn van de risico’s van bijvoorbeeld phishingmails of het onbeveiligd delen van persoonsgegevens. Toch is de informatieveiligheid op de werkvloer niet altijd vanzelfsprekend. Dat heeft verschillende oorzaken.

Denk aan dat medewerkers die: phishingmails niet herkennen, niet weten wanneer en waar een datalek gemeld moet worden of niet bekend zijn met wat wel en wat geen veilig communicatiekanaal is om patiëntgegevens te delen. Deze problemen zijn niet uniek. Daarom zetten we collectieve denkkracht in voor gemeenschappelijke problemen.

Werkgroep met focus op veilig communiceren

In een werkgroep, bestaande uit 14 leden uit het werkveld, focussen we ons op het probleem dat zorgprofessionals persoonsgegevens versturen via een niet beveiligd medium. Dit is namelijk een van de grootste uitdagingen bij het komen tot informatieveilig gedrag.

Met deze werkgroep hebben we als doel om te onderzoeken met welke toepasbare producten we zorgorganisaties kunnen helpen om informatieveilig(er) gedrag te realiseren met betrekking tot veilig communiceren.

Lancering Toolkit veilig communiceren in cyber security maand

De focus ligt op veilig communiceren; het probleem dat zorgprofessionals persoonsgegevens versturen via een niet beveiligd communicatiekanaal. Dit is namelijk een van de grootste uitdagingen bij het komen tot informatieveilig gedrag.

  1. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers weten wanneer ze veilig moeten communiceren?
  2. Hoe zorgen we ervoor dat de risico’s bekend zijn?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat een veilig communicatiekanaal ook wordt gebruikt?

In de periode van mei tot en met september zijn veel ervaringen gedeeld. De werkgroep heeft in 3 online bijeenkomsten en vele feedbackmomenten gewerkt aan de ontwikkeling van de prototypes. Tijdens de cyber security maand (start 1 oktober 2023!) worden de producten in de vorm van de Toolkit veilig communiceren gelanceerd. Het betreft een set aan praktische tools om direct te werken aan de uitdaging veilig communiceren én het vergroten van informatieveilig gedrag.

Beschikbaar via deze website en voor iedereen te downloaden.