Meer informatieveiligheid door focus op gedrag bij Lentis GGZ

Hoe krijg je in een zorgorganisatie het gebruik omlaag van de noodprocedure in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) zonder vermelding van de reden? Je wilt namelijk niet dat medewerkers onrechtmatig dossiers raadplegen. Lentis GGZ startte in 2020 een verbetertraject voor dit vraagstuk als onderdeel van het project Informatieveilig gedrag in de Zorg.

In een interview vertellen bestuurder Johan Oostinga en CISO Lourens Dijkstra het belang van oog hebben voor informatieveilig gedrag en waarom effectmeting voortaan niet meer weg te denken is bij Lentis GGZ.

Lees het interview