Impact van Large Language Models op de informatieveiligheid in de zorg

Eind november hebben we met een enthousiaste groep professionals gesproken over de impact van Large Language Models (LLM’s) op de informatieveiligheid van de zorgorganisatie.

Zo bleek de interesse in AI onder deze groep aanzienlijk te zijn gestegen afgelopen jaar! De open beschikbaarheid van bijvoorbeeld ChatGPT (bestaat nu een jaar) speelt daar zeker een belangrijke rol in. Daardoor is er namelijk geen zicht op het gebruik ervan. Hoe ga je daar als informatieveiligheidsprofessional mee om?

Voorbeeld van huisregels over gebruik van LLM’s

We hebben een casus mogen delen van het Maastricht UMC+. Met een kernteam van professionals uit de organisatie hebben zij huisregels opgesteld o.a. over hoe er ethisch en verantwoordelijk gebruik gemaakt kan worden van LLM’s zoals ChatGPT.

Handige documenten:

Een goede eerste deel- en leerbijeenkomst! Komend jaar volgen er meer. Suggesties voor onderwerpen? Laat het ons weten, info@informatieveiliggedragzorg.nl