Cybersecurity dreigingsbeeld zorg 2021

Cybersecurity Dreigingsbeeld 2021

Stichting Z-CERT is hét expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Samen met de bij hen aangesloten zorginstellingen, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Health-ISAC (Information Sharing and Analysis Center), brancheorganisaties, leveranciers en andere Computer Emergency Respons Teams (CERTs) vormen zij een professioneel netwerk. Met elkaar pakken zij cyberuitdagingen aan, zoals ransomware, phishing, datalekken en hacken.

Voor de tweede keer stelt Z-CERT het rapport Cybersecurity Dreigingsbeeld Zorg op. In het rapport is terug te lezen dat de grootste digitale dreiging in de zorgsector ransomware is. Het afgelopen jaar steeg de hoeveelheid ransomware-incidenten in de zorgsector in Nederland en Europa aanzienlijk.

Dreiging: datalekken
Securityverantwoordelijken van zorginstellingen zien na ransomware, datalekken als de grootste zorg. Datalekken kunnen verschillende oorzaken hebben. Om de dreiging in kaart te brengen vroeg Z-CERT zorginstellingen in welke categorieën zij datalekken hadden in 2021. Wat opvalt is dat de top 3 volledig bestaat uit het type datalekken dat wordt veroorzaakt door medewerkers.

Lees het rapport